Regler för båtplatser 2023

Hej medlem,

Inför båtsäsongen 2022 kommer vi att fortsätta med de regler och det ansökningsförfarande vi sjösatte 2017. Vi vill därför på detta sätt passa på att repetera de enkla regler vi satt upp för båtplatser och hur tilldelning av dessa går till.

Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att Styrelsen/Bryggfogden har tillgång till telefonnummer, mailadress och försäkringsnummer för det fall olyckan är framme – det kan vara en båt som slitit sig, brand eller skadegörelse som gör att vi snabbt måste få tag på båtägaren. Registret kommer att behandlas med sekretess och inte publiceras på hemsidan eller genom listor på någon av bryggorna.

Ansökan om båtplats skall vara föreningen tillhanda senast 28 Februari 2023, platstilldelning meddelas sedan under mars. Kopia på giltigt försäkringsbrev skall bifogas ansökan. Har man ännu inte tillgång till ett sådant eller planerar att köpa ny båt kan man dock komplettera med detta senare. Ansökan läggs i Bryggfogdens brevlåda, mailas till Bryggfogden eller överlämnas till annan styrelseledamot.

Eventuella frågor besvaras gärna av bryggfogden, Torkel Sintorn.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

För att ansöka om båtplats, ladda ned och fyll i PDF:en nedan: