Fastigheter

Föreningen äger och förvaltar flera fastigheter inom Skarpöborgs villaområde. Nedan finner du information, plats och historia kring de platser runtom Skarpö som har anknytning till vår förening.

Tennis image

Föreningens fastigheter;

Vi ansvarar för bryggor, vänthus och trappor

Föreningen förvaltar ett antal samfälligheter, däribland de delar av marksamfälligheterna s:1, s:4 och s:5 som ligger inom föreningens verksamhetsområde och som inte avser vägar. Föreningen har också tagit ansvar för

Föreningen förvaltar ett antal samfälligheter, däribland de delar av marksamfälligheterna s:1, s:4 och s:5 som ligger inom föreningens verksamhetsområde och som inte avser vägar. Föreningen har också tagit ansvar för

Vägnamnen har sin historia

Det finns flera intressanta namn på vägar inom Skarpöborgsområdet. Information om namnen nedan är hämtade från Skarpö Vänners hemsida