Bryggor

Föreningen har 4 st båtbryggor och en badbrygga vid badplatsen

Våra båtbryggor är Telefonbryggan i Stegesund, Skarpöviksbryggan och lilla Skarpöviksbryggan i Rindösundet samt Tygårds brygga i Stegesund.

Utifrån brytdatumet den 31 mars kan konstateras att i princip alla båtplatser är uthyrda, det finns några få tillgängliga. Om ni är intresserade av båtplats så hör av er till bryggfogden, detsamma gäller för den som eventuellt vill hyra ut sin plats i andra hand. Platstilldelningen anslås på respektive brygga och framgår också av inbetalnings­korten. Undvik onödig parkering vid vändplanen framför Skarpöviksbryggan och tänk på att inte blockera rampen och möjligheten till sjösättning/upptagning.

Om det händer något med båtarna/bryggorna vill vi att bryggfogden snabbt ska kunna få tag i er. Den som hyr båtplats – och som inte redan meddelat detta – bör därför maila sitt mobilnummer till bryggfogden, mailaddress info.skarpoborg@gmail.com. Detta är för att öka säkerheten. Ert mobilnummer kommer inte vara tillgängligt för annan än bryggfogden. I sammanhanget vill vi påminna om att var och en ansvarar för sin egen båt och för att den är riktigt förtöjd samt också för att hålla båten försäkrad.

Gästplatser

Gästbojarna (två vid Tygårds brygga i Stegesund och två längs ut på Skarpöviksbryggan). För det fall någon vill ligga längre än en natt ska bryggfogden kontaktas. Gästbojarna i Stegesund tar max 4 ton båtvikt medan bojarna vid Skarpöviksbryggan tar max 3 ton båtvikt.

Ansökan om båtplats

För att ansöka om båtplats, ladda ned och fyll i PDF:en nedan: