Föreningens stadgar

Föreningens verksamhet bedrivs inom Skarpöborgs villaområde

I enlighet med stadgarna begränsas föreningens verksamhet till Skarpöborgs villaområde. Det begränsas i söder av Skarpöviksvägen och i öster av Norins backe. I väster följer området kustlinjen vid Stegesundet och i norr kustlinjen mot Trälhavet.

Området omfattar 139 fastigheter. Varje fastighetsägare kan antas som medlem i föreningen.

Föreningens nuvarande stadgar antogs 2020 och i denna regleras föreningens uppgift;

Föremålet för föreningens verksamhet är att efter förvärv av hovrättsnotarien B. Svenonius tillhöriga vägar, parkanläggningar, bryggor, brunnar och badhus mm inom Skarpöborgs villaområde på Skarpö i Vaxholms kommun, Stockholms län, till främjande av föreningsmedlemmarnas intressen förvalta och underhålla egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Föreningens stadgar

Denna ruta tar dig till PDF:en.