Ansökan om båtplats

Föreningen inför nya båtregler inför båtsäsongen 2017. För att få båtplats krävs en ansökan. Den ska vara föreningen tillhanda senast den 28 Februari 2022. Platstilldelning meddelas under mars månad. Kopia på giltigt försäkringsbrev skall bifogas ansökan. Har du ännu inte tillgång till ett sådant eller planerar att köpa ny båt kan du dock komplettera med detta senare.

Ansökan mejlas till info.skarpoborg@gmail.com eller postas till Skarpöborgs fastighetsägareförening, c/o Eriksson Hallenheim, Gamla Skarpövägen 11 A, 185 91 Vaxholm. Frågor besvaras av bryggfogden Torkel Sintorn med mejl till info.skarpoborg@gmail.com