image description

Välkommen till Skarpöborgs Fastighetsägarförening

Vi förvaltar och underhåller tennisparken, badplatsen, bryggor, trappor och tennisbanan. Vi planerar för upprustning av båtbryggor, dansbana, badplatsen och tennisparken. Varje fastighetsägare inom Skarpöborgs villaområde kan bli medlemmar i föreningen.

Anslagstavla