Medlemmar

Varje fastighetsägare inom Skarpöborgs villaområde kan bli medlem.

Antalet medlemmar 2023 uppgår till 106 medlemmar. Medlemsavgiften för 2023 uppgår till 1000 kronor inklusive moms. Härtill kommer eventuella avgifter för båtplats, vattenkontrakt, vattenförbrukning, tenniskontrakt och tennisavgift. Vill du läsa mer om båtplatser, tennis och sommarvatten se respektive flik ovan. Medlemskapet i föreningen finns beskrivet i föreningens stadgar.

Välkommen till Skarpö

Denna ruta tar dig till PDF:en.

image description